Κ. Χιωτάκη 7, 73100, Χανιά, Κρήτη

Αισθητική Χειρουργική

Αισθητική Χειρουργική Παίδων
Αισθητική Χειρουργική Παίδων

Δικαίωμα στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μετά από κάθε χειρουργική πράξη έχουν όλοι οι ασθενείς και ιδιαίτερα οι Παιδοχειρουργικοί ασθενείς.

Ο τομέας της αισθητικής χειρουργικής για παιδιά έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έτσι πραγματοποιείται η απαλλαγή των Παιδοχειρουργικών ασθενών από προβλήματα που τους συνόδευαν σε όλη τους τη ζωή (συγγενείς δυσπλασίες, τραύμα).

Οι περισσότερες απο αυτές πραγματοποιούνται σε νηπιακή η στην προσχολική ηλικία και στέφονται από επιτυχία όταν πραγματοποιούνται από έμπειρους Παιδοχειρουργούς. Γιαυτό το λόγο κάθε Παιδοχειρουργός πρέπει να είναι γνώστης όλων των Πλαστικών Χειρουργικών τεχνικών, καθώς επίσης και των ειδικών υλικών που όταν χρησιμοποιηθούν σωστά θα φέρουν σίγουρα τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.