Κ. Χιωτάκη 7, 73100, Χανιά, Κρήτη

Θεραπεία Κύστης Κόκκυγα με Laser

Θεραπεία Κύστης Κόκκυγα με Laser Τεχνική FiLaC
Θεραπεία Κύστης Κόκκυγα με Laser

Χωρίς νοσηλεία, Χωρίς πόνο, Αναίμακτα, Χωρίς τομές, Απολυτά ασφαλής, Σπάνιες υποτροπές, Χαμηλό κόστος, Χωρίς αλλαγή της Καθημερινότητας

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγος , χωρίς νοσηλεία , αναίμακτα , χωρίς τομές, χωρίς αναισθησία (μόνο λίγη τοπική) , χωρίς τις επώδυνες μακροχρόνιες αλλαγές, επιτυχνάνεται με τα καινούργιας γεννιάς Lαser, τα οποία μπορούν να εκπέμπουν την θεραπευτική δέσμη φωτός κυκλικά δηλ. 360μοίρες.

Η τεχνική της μεθόδου αυτής που εφαρμόζεται στην θεραπεία της κύστη κόκκυγος στηρίζεται σε μια εντελώς διαφορετική λογική σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγος.

Δεν έχει στόχο την χειρουργική αφαίρεση της κύστης κόκκυγος, αλλά την θερμική καταστροφή της με την βοήθεια της ενέργειας του LASER εντός της κύστης κόκκυγος. Δηλαδή προκαλείται ελεγχόμενη καταστροφή εκ των έσω της κύστης κόκκυγος (ενδοσκοπική εξάχνωση) και των συριγγίων τη κύστης κόκκυγα μέσω ενός φαινομένου που λέγεται φωτοπηξία.

Η οπτική ίνα εισχωρεί δια μέσω των συριγγίων στο εσωτερικό της κύστης κόκκυγος και καταστρέφει τα κύτταρα του τοιχώματος μετατρέποντας τα μαζί με τα συρίγγια σε μια αδρανή εσωτερική ουλή. Για την απόλυτη επιτυχία της μεθόδου αυτής στην θεραπεία της κύστης κόκκυγος και την ελαχιστοποίηση της υποτροπής <2% χρειάζεται πριν την εφαρμογή του LASER χαρτογράφηση της κύστης κόκκυγος και των συριγγίων αυτής με ενδοσκοπική μικροκάμερα και καλός καθαρισμός με ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία.

Σχετικές Εικόνες