Κ. Χιωτάκη 7, 73100, Χανιά, Κρήτη

Μικροχειρουργική

Μικροχειρουργική

Με χρήση μικροσκοπίου

Στην Παιδοχειρουργική το πολύ μικρό πολλές φορές χειρουργικό πεδίο αλλά πολύ πλούσιο σε μικρές ανατομικές δομές έκανε την χρήση του μικροσκοπίου απαραίτητη, για αυτό και έχει ενταχθεί στο οπλοστάσιο της Παιδοχειρουργικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Οι Παιδοχειρουργικές επεμβάσεις στο μεγαλύτερο αριθμό τους είναι χειρουργικές τεχνικές που πραγματοποιούνται με την χρήση μικροσκοπίου, μικροεργαλείων, μικροραμάτων και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε επιτυχείς επεμβάσεις επι ίστων μικρού μεγέθους. Αναφερόμαστε σε όλο το φάσμα των επανορθωτικών τεχνικών, τόσο για την αντιμετώπιση συγγενών ( από την γέννηση ) και επίκτητων ( από τραύμα νεοπλάσματα) προβλημάτων των μαλακών ιστών σε ολόκληρο το σώμα. Είναι λοιπόν απαραίτητος εξοπλισμός για κάθε μάχιμο Παιδοχειρουργό.

Η Μικροχειρουργική πολλές φορές συνδυάζεται και με άλλες υποδομές όπως είναι το ενδοσκόπιο και ο νευροδιεγέρτης.