Κ. Χιωτάκη 7, 73100, Χανιά, Κρήτη

Παιδοχειρουργική

Χειρουργική Παίδων
Χειρουργική Παίδων

Η Παιδοχειρουργικήή Χειρουργική Παίδων είναι η ειδικότητα η οποία ασχολείται με τις χειρουργικές παθήσεις της νεογνικής, της βρεφικής, της παιδικής, της προεφηβικής, και τέλος της εφηβικής ηλικίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και η Εμβρυική Παιδοχειρουργική στην οποία με διάφορες τεχνικές πραγματοποιούνται επεμβάσεις ακόμα και πριν την γέννηση, δηλαδή μέσα στην μήτρα.

Η Παιδοχειρουργική είναι μια ειδικότητα για την απόκτηση της οποίας χρειάζονται (7) χρόνια άσκησης κάθε νέου Παιδοχειρουργού. Πρέπει να γίνει κατανοητός ο σαφής διαχωρισμός της Παιδοχειρουργικής από την Γενική Χειρουργική και να πούμε ότι οι πολύ μεγάλες διαφορές τους, έκαναν αναγκαία την ύπαρξη της. Κάθε Παιδοχειρουργικός ασθενής έχει διαφορές από τον ενήλικα τόσο ανατομικές όσο και παθολογοφυσιολογικές. Η Παιδοχειρουργική πρεσβεύει την χειρουργική που πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα υπό ανάπτυξη οργανισμό, θέλει ιδιαίτερο σεβασμό των ιστών , διαφορετικές οδούς προσπέλασης από αυτές των ενηλίκων, γνώσεις εμβρυολογίας και γνώσεις των συγγενών παθήσεων οι οποίες εκδηλώνονται τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Με την απόκτηση του τίτλου της Παιδοχειρουργικής ο Παιδοχειρουργός εκτός από την επιδεξιότητα του να χειρουργεί άριστα πρέπει να αποκτήσει και την επιδεξιότητα της σωστής προσέγγισης τόσο του μικρού ασθενούς όσο και των γονιών αυτού.

Η Παιδοχειρουργική είναι μια ειδικότητα δυναμική η οποία καθημερινά εξελίσσεται για αυτό κάθε Παιδοχειρουργός πρέπει να ενημερώνεται και να εφαρμόζει τα καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα για μία καλύτερη παροχή φροντίδας στους μικρούς ασθενείς.