Κ. Χιωτάκη 7, 73100, Χανιά, Κρήτη

Τραυματιολογία

Τραυματιολογία

Το Παιδοχειρουργικό Τραύμα

Τα παιδιά μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό, γιαυτό η φροντίδα και η ασφάλεια τους αποτελεί για όλους μας άμεση προτεραιότητα. Οι τραυματικές κακώσεις – ατυχήματα (τα αίτια, οι μηχανισμοί πρόκλησης, η σωστή αντιμετώπιση και οι μηχανισμοί πρόληψης) αποτελούν μεγάλο τμήμα της Παιδοχειρουργικής ειδίκευσης, την τραυματιολογία.

Για τα Ελληνόπουλα τα ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου (50%) με δεύτερη τα κακοήθη νοσήματα (16%) και τρίτη τις συγγενείς διαμαρτίες (8%), έτσι κάθε χρόνο έχουμε 500.000 παιδιά που τραυματίζονται από διάφορες αιτίες, 700 από αυτά χάνουν την ζωή τους και 3.000 μένουν ανάπηρα. Τα παραπάνω στοιχεία όπως καταλαβαίνεται κάνουν επιτακτική την ανάγκη της εξειδίκευσης των Παιδοχειρουργών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων στο παιδικό τραύμα. Ετσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Advanced Pediatric Life Support (A.P.L.S.) που είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει ιατρικό προσωπικό στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή και έτσι παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης, ανάνηψης, και σταθεροποίησης της κατάστασης του παιδιού που κινδυνεύει.

Τα αίτια που καθιστούν τα παιδιά μια από τις κυριότερες ευπαθείς ομάδες είναι:

  • η ανωριμότητα της παιδικής ηλικίας
  • η αυξημένη περιέργεια
  • η τάση για εξερεύνηση
  • η άγνοια του κινδύνου
  • ο αρνητισμός
  • η τάση για αποδοχή από τα συνομήλικα

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη τραυματιολογία, το παιδοχειρουργικό τραύμα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες λόγων των ανατομικών και παθοφυσιολογικών διαφορών που έχουν τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες,επίσης υπάρχει διαφορετικός μηχανισμός βλάβης. Κλείνοντας την μικρή αυτή αναφορά θα πρέπει να πούμε ότι τα παιδιατρικά ατυχήματα δεν είναι μία κακοτυχία αλλά μία νόσος η οποία λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας εναντίον της οποίας δεν υπάρχουν εμβόλια και δεν μπορεί να υπάρξει ανοσία.